OPRICHTING

Het verloop van de oprichting 1952 - 1953.

Dhr. ten Hove (1e van links) was een van de medeoprichters van de Hengelsportvereniging "Voorst", hij was in die tijd een groot liefhebber van de hengelsport, maar er was nog geen vereniging in Voorst.
Op zekere dag kwam hij in gesprek met dhr. Rakhorst, deze klaagde ook steen en been, want hij werd overal weggestuurd als visser, maar de zwemmers mochten gewoon door gaan met zwemmen.
Na een kort gesprek werd bedacht dat een vereniging misschien een oplossing zou zijn, maar hoe doen we dat.
Er werd besloten een stel vissers bij elkaar te trommelen om te zien wat de mogelijkheden waren.
Dhr. Ten Hove kwam op de afgesproken dag samen met de heren Weenink, Wessels, Donkers en van Veldhuizen bij dhr. Rakhorst aan, die het helemaal vergeten had.
Toch werd er door deze heren een eerste stap gezet tot de oprichting van onze Vereniging.
Dhr. Weenink werd de voorzitter, ook al omdat hij politieman was en daardoor wat meer aanzien had in die tijd, verder werd er contact gezocht met dhr. Meppeler Schepping, deze maakte een concept oprichtings reglement en deze werd opgehangen bij Café Radstaake als algemene mededeling, dat de Hengelsportvereniging "Voorst" was opgericht.
De Vereniging startte met zo' n 35 leden, de contributie werd vastgesteld op 45 cent per maand, dit werd iedere maand opgehaald door o.a. de heren Peters en van Veldhuizen. Het eerste viswater werd de Zwartekolk in Voorst, hier werd ieder jaar voor 300 gulden aan karper uitgezet, later werd ook de Mulderskolk in Voorst en het looprecht langs de IJssel verkregen.
Ook werd er gestart met wedstrijdvissen, zoals een paling en een karperwedstrijd.
De prijzen werden gesponsord door dhr. van de Ham en dhr. Rakhorst, dhr. van de Ham was een grote aannemer, dhr. Rakhorst had een grote winkel in o.a. kleding. Dhr. Rakhorst had de prijzentafel meestal snel klaar, hij keek eens rond in zijn winkel en greep dan een paar sokken, een deken of bretels en klaar was Joop.
Ook was er ieder jaar een feestavond, deze werd bekostigd door een verloting en aangevuld door dhr. van de Ham, en zo draaide de Hengelsportvereniging “Voorst” de eerste jaren met een klein budget toch erg goed.

De vereniging telt nu zo'n kleine 200 leden.